Language of document :

A Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgária) által 2019. október 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – HP elleni büntetőeljárás

(C-724/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Spetsializiran nakazatelen sad

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

HP

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Összeegyeztethető-e a 2014/41 irányelv1 2. cikke c) pontjának i. alpontjával, valamint az egyenértékűség elvével az olyan nemzeti jogszabály (a Zakon za Evropeyskata zapoved za razsledvane [az európai nyomozási határozatról szóló törvény] 5. cikke (1) bekezdésének 1. pontja), amely szerint a büntetőeljárásnak a bírósági eljárást megelőző szakaszában a távközléssel összefüggő forgalmi és tartózkodási adatok átadását érintő európai nyomozási határozat kibocsátása tekintetében az ügyész a hatáskörrel rendelkező hatóság, miközben hasonló belföldi esetekben a bíróság az erre hatáskörrel rendelkező hatóság?

Pótolja-e az ilyen európai nyomozási határozatnak a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága (ügyész vagy nyomozási bíró) által történő elismerése a kibocsátó állam nemzeti joga szerint szükséges bírósági határozatot?

____________

1 A büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról szóló, 2014. április 3-i 2014/41/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 130., 1. o.; helyesbítés: HL 2015. L 143., 16. o.).