Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 1. oktobrī iesniedza Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgārija) – Kriminālprocess pret HP

(Lieta C-724/19)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Spetsializiran nakazatelen sad

Pamatlietas puse

HP

Prejudiciālais jautājums

Vai ar Direktīvas 2014/41 1 2. panta c) punkta i) apakšpunktu, kā arī līdzvērtības principu ir saderīga valsts tiesību norma (Zakon za Evropeyskata zapoved za razsledvane [Likums par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu] 5. panta 1. punkta 1) apakšpunkts), atbilstoši kurai kriminālprocesa pirmstiesas stadijā kompetentā iestāde Eiropas izmeklēšanas rīkojuma izdošanai attiecībā uz telesakaru datplūsmas un atrašanās vietas datu nodošanu ir prokurors, turpretim līdzīgos valsts iekšējos gadījumos kompetentā iestāde šajā ziņā ir tiesa?

Vai izpildvalsts kompetentās iestādes (prokurors vai izmeklēšanas tiesnesis) atzīts Eiropas izmeklēšanas rīkojums aizstāj tiesas rīkojumu, kas ir nepieciešams saskaņā ar izdevējvalsts tiesību aktiem?

____________

1      Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/41/ES (2014. gada 3. aprīlis) par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās (OV 2014, L 130, 1. lpp.).