Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Specializiran nakazatelen săd (Bulharsko) 1. októbra 2019 – trestné konanie proti HP

(vec C-724/19)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Specializiran nakazatelen săd

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

HP

Prejudiciálne otázky

Je v súlade s článkom 2 písm. c) bodom i) smernice 2014/411 , ako aj so zásadou ekvivalencie, také vnútroštátne ustanovenie [článok 5 ods. 1 bod 1 zakona za Evropejskata zapoved za razsledvane (zákon o európskom vyšetrovacom príkaze)], podľa ktorého je v predsúdnom štádiu trestného konania príslušným orgánom pre vydanie európskeho vyšetrovacieho príkazu, týkajúceho sa poskytnutia prevádzkových údajov a lokalizačných údajov v súvislosti s telekomunikačnou prevádzkou, prokurátor, kým v rovnakých vnútroštátnych prípadoch sa za príslušný orgán považuje sudca?

Nahrádza uznanie takéhoto európskeho vyšetrovacieho príkazu príslušným orgánom vykonávajúceho štátu (prokurátor alebo vyšetrovací sudca) súdny príkaz, ktorý sa vyžaduje v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov vydávajúceho štátu?

____________

1     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/41/EÚ z 3. apríla 2014 o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach (Ú. v. EÚ L 130, 2014, s.1).