Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Spetsializiran nakazatelen sad (Bolgarija) 1. oktobra 2019 – kazenski postopek zoper HP

(Zadeva C-724/19)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Spetsializiran nakazatelen sad

Stranka v postopku v glavni stvari

HP

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je nacionalna določba (člen 5(1), točka 1, Zakon za Evropeyskata zapoved za razsledvane (zakon o evropskem preiskovalnem nalogu)), v skladu s katero je pristojni organ za izdajo evropskega preiskovalnega naloga za posredovanje podatkov o prometu in lokaciji, povezanih s telekomunikacijami, v predkazenskem postopku državni tožilec, medtem ko je v enakih nacionalnih položajih pristojni organ za to sodišče, združljiva s členom 2(c)(i) Direktive 2014/411 in načelom enakovrednosti?

Ali se s tem, da pristojni organ države izvršiteljice (državni tožilec ali preiskovalni sodnik) prizna tak evropski preiskovalni nalog, nadomesti odredba sodišča, ki je potrebna na podlagi nacionalnega prava države izdajateljice?

____________

1     Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2014/41/EU z dne 3. aprila 2014 o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah (UL 2014, L 130, str. 1).