Language of document :

Tužba podnesena 23. listopada 2019. – Europska komisija protiv Republike Austrije

(predmet C-787/19)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: J. Jokubauskaitė i M. Wasmeier, agenti)

Tuženik: Republika Austrija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Republika Austrija povrijedila svoje obveze iz članka 73. i članaka 306. do 310. Direktive 2006/112/EZ Vijeća od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost1 , time što je putničke usluge koje se pružaju poreznim obveznicima koji ih koriste za svoje poduzeće isključila iz sustava PDV-a primjenjivog na putničke agente i time što je putničkim agentima, ukoliko se taj posebni sustav na njih primjenjuje, dopustila da poreznu osnovicu PDV-a za grupe usluga i sve usluge pružene u poreznom razdoblju paušalno određuju.

Republici Austriji naloži snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Tužitelj ističe da sustav predviđen u Austriji za obračun PDV-a na putničke usluge nije u skladu s Direktivom 2006/112. Tom se direktivom u člancima 306. do 310. propisuje poseban sustav prema kojem se putničke usluge koje putnički agent pruža kupcu smatraju jedinstvenom uslugom. Austrijskim pravom nedopušteno se od toga odstupa.

Kao prvo, nije dopušteno iz primjene ovog posebnog sustava isključiti porezne obveznike koji koriste putničke usluge za svoje poduzeće. Sud je već u svojoj presudi od 26. rujna 2013., Komisija/Španjolska (C-189/11, EU:C:2013:587), presudio da se navedeni posebni sustav ne primjenjuje samo na usluge pružene privatnim krajnjim potrošačima, nego i na usluge pružene poduzećima poreznim obveznicima. Države članice nemaju mogućnost ograničiti primjenu tog sustava na prvonavedenu kategoriju. To je Sud još jednom potvrdio u svojoj presudi od 8. veljače 2018., Komisija/Njemačka (C-380/16, EU:C:2018:76).

Kao drugo, metoda obračuna propisana austrijskim zakonom o porezu na promet nije u skladu s Direktivom 2006/112. U skladu s njezinim člankom 73. i člancima 306. do 310. porezna osnovica mora se utvrditi zasebno za svako putovanje. Međutim, austrijskim pravom dopušten je paušalni obračun marže dobiti za „grupe usluga” ili za sva putovanja u određenom vremenskom razdoblju. Sud je u prethodno navedenim presudama također utvrdio da takav paušalni obračun nije u skladu sa zajedničkim sustavom PDV-a.

____________

1 (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)