Language of document :

Acțiune introdusă la 23 octombrie 2019 – Comisia Europeană/Republica Austria

(Cauza C-787/19)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Jokubauskaitė și M. Wasmeier, agenți)

Pârâtă: Republica Austria

Concluziile reclamantei

constatarea faptului că, excluzând prestările de servicii de călătorie furnizate persoanelor impozabile care le utilizează pentru întreprinderile lor de la regimul privind TVA-ul aplicabil agenților de turism și permițând agențiilor de turism, cărora le este aplicabil acest regim special, să stabilească baza de impozitare în mod forfetar pentru grupuri de prestări de servicii și pentru ansamblul serviciilor furnizate într-o perioadă impozabilă, Republica Austria nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 73 și 306-310 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei privind valoarea adăugată1 ;

obligarea Republicii Austria la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamanta susține că normele aplicabile în Austria privind calculul TVA la serviciile de călătorie nu sunt conforme cu dispozițiile Directivei 2006/112. Această directivă prevede la articolele 306-310 un regim special potrivit căruia serviciile de călătorie furnizate de o agenție de turism unui client trebuie considerate un serviciu unic. Dreptul austriac se îndepărtează de la aceste prevederi în mod inadmisibil.

În primul rând, nu se poate accepta o excludere de la aplicarea acestui regim special a persoanelor impozabile care utilizează servicii de călătorie pentru întreprinderile lor. În Hotărârea din 26 septembrie 2013, Comisia/Spania (C-189/11, UE:C:2013:587), Curtea de Justiția a statuat deja că regimul special menționat se aplică nu doar serviciilor furnizate consumatorilor finali privați, ci și serviciilor furnizate întreprinderilor impozabile. Statele membre nu sunt libere să limiteze aplicarea acestui regim doar la cei dintâi. Acest lucru a fost confirmat încă o dată de Curtea de Justiție în Hotărârea sa din 8 februarie 2018, Comisia/Germania (C-380/16, UE:C:2018:76).

În al doilea rând, metoda de calcul, care există în legislația austriacă privind cifra de afaceri, nu este conformă cu Directiva 2006/112. Potrivit articolelor 73 și 306-310, baza impozabilă ar trebui să fie determinată separat pentru fiecare călătorie. În schimb, dreptul austriac permite un calcul paușal al marjei de profit pentru „grupuri de prestări de servicii” și, respectiv, pentru ansamblul serviciilor furnizate într-o perioadă impozabilă. Curtea de Justiție a mai constat în hotărârile sus-menționate că o astfel de metodă de calcul paușală nu corespunde sistemului comun al taxei pe valoarea adăugată.

____________

1 JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.