Language of document : ECLI:EU:C:2019:1057

A BÍRÓSÁG ELNÖKÉNEK VÉGZÉSE

2019. november 22.(*)

„Törlés”

A C‑491/19. sz. ügyben,

az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Kúria (Magyarország) a Bírósághoz 2019. június 26‑án érkezett, 2019. május 2‑i határozatával terjesztett elő

az Emberi Erőforrások Minisztériuma

és

a Szent Borbála Kórház

között folyamatban lévő eljárásban,

A BÍRÓSÁG ELNÖKE,

M. Bobek főtanácsnok meghallgatását követően,

meghozta a következő


Végzést

1        A Bíróság Hivatalához 2019. november 19‑én érkezett, 2019. november 7‑i végzésével a Kúria (Magyarország) tájékoztatta a Bíróságot arról, hogy visszavonja az előzetes döntéshozatal iránti kérelmét.

2        E feltételek mellett a Bíróság eljárási szabályzatának 100. cikke alapján el kell rendelni a jelen ügy törlését a Bíróság nyilvántartásából.

3        Mivel ez az eljárás az alapeljárásban részt vevő felek számára a nemzeti bíróság előtt folyamatban lévő eljárás egy szakaszát képezi, ez utóbbi bíróság dönt a költségekről. Az észrevételeknek a Bíróság elé terjesztésével kapcsolatban felmerült költségek, az említett felek költségeinek kivételével, nem téríthetők meg.

A fenti indokok alapján a Bíróság elnöke a következőképpen határozott:

A Bíróság elnöke elrendeli a C491/19. sz. ügy törlését a Bíróság nyilvántartásából.

Luxembourg, 2019. november 22.


A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts

hivatalvezető

 

elnök


* Az eljárás nyelve: magyar.