Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija (Lotyšsko) dne 17. října 2019 – SIA „CV-Online Latvia“ v. SIA „Melons“

(Věc C-762/19)

Jednací jazyk: lotyština

Předkládající soud

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija

Účastnice původního řízení

Žalobkyně v prvním stupni a odpůrkyně v odvolacím řízení: SIA „CV-Online Latvia“

Žalovaná v prvním stupni a odvolatelka: SIA „Melons“

Předběžné otázky

Musí být činnost žalované, která spočívá v přesměrování koncového uživatele prostřednictvím hypertextového odkazu na internetové stránky žalobkyně, kde lze nahlížet do databáze pracovních nabídek, vykládána v tom smyslu, že spadá pod definici „zužitkování“ podle čl. 7 odst. 2 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází1 , konkrétně pod zužitkování databáze jiným způsobem přenosu?

Musí být informace obsažené v meta tazích a zobrazované ve vyhledávači žalované vykládány v tom smyslu, že spadají pod definici „vytěžování“ podle čl. 7 odst. 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází, konkrétně pod trvalý nebo dočasný přenos celého obsahu databáze nebo jeho podstatné části na jiný podklad, a to jakýmikoli prostředky nebo jakýmkoli způsobem?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází (Úř. věst. 1996, L 77, s. 20; Zvl. vyd. 13/15, s. 459).