Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija (Letland) den 17. oktober 2019 – SIA »CV-Online Latvia« mod SIA »Melons«

(Sag C-762/19)

Processprog: lettisk

Den forelæggende ret

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija

Parter i hovedsagen

Sagsøger i første instans og indstævnt: SIA »CV-Online Latvia«

Sagsøgt i første instans og appellant: SIA »Melons«

Præjudicielle spørgsmål

Skal sagsøgtes virksomhed, som består i at omdirigere slutbrugeren ved hjælp af et hyperlink til sagsøgerens websted, hvor en database med stillingsannoncer kan tilgås, fortolkes således, at den er omfattet af definitionen af »genanvendelse« i artikel 7, stk. 2, litra b), i direktivet af 11. marts 1996 1 om retlig beskyttelse af databaser, nærmere bestemt af genanvendelse af databaser ved en anden form for transmission?

Skal de oplysninger, som de metatags, som vises i sagsøgtes søgemaskine, indeholder, fortolkes således, at de er omfattet af definitionen af »udtræk« i artikel 7, stk. 2, litra a), i direktivet af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser, nærmere bestemt af permanent eller midlertidig overførsel af hele en databases indhold eller en væsentlig del deraf til et andet medium på en hvilken som helst måde eller i en hvilken som helst form?

____________

1     Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/9/EF af 11.3.1996 om retlig beskyttelse af databaser (EFT 1996, L 77, s. 20).