Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija (Latvia) on esittänyt 17.10.2019 – SIA ”CV-Online Latvia” v. SIA ”Melons”

(asia C-762/19)

Oikeudenkäyntikieli: latvia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija

Pääasian asianosaiset

Kantaja ensimmäisessä oikeusasteessa ja vastapuoli: SIA ”CV-Online Latvia”

Vastaaja ensimmäisessä oikeusasteessa ja valittaja: SIA ”Melons”

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko valittajan toiminnan, jossa loppukäyttäjä ohjataan hyperlinkin välityksellä edelleen kantajan verkkosivulle, jossa voi tutustua työpaikkailmoitusten tietokantaan, katsottava olevan tietokantojen oikeudellisesta suojasta 11.3.1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin1 7 artiklan 2 kohdan b alakodassa tarkoitettua uudelleenkäyttöä ja erityisesti tietokannan uudelleenkäyttöä muulla siirtotavalla?

Onko vastaajan hakukoneissa näytettäviä meta-tagien sisältämiä tietoja tulkittava niin, että niiden on katsottava olevan tietokantojen oikeudellisesta suojasta 11.3.1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 7 artiklan 2 kohdan a alakodassa tarkoitettua kopiointia ja erityisesti tietokannan koko sisällön tai sen olennaisen osan pysyvää tai väliaikaista siirtämistä tallennusalustalta toiselle millä tavalla ja missä muodossa tahansa?

____________

1 Tietokantojen oikeudellisesta suojasta 11.3.1996 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/9/EY (EYVL 1996, L 77, s. 20).