Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. listopada 2019. uputio Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija (Latvija) – SIA „CV-Online Latvia” protiv SIA „Melons”

(predmet C-762/19)

Jezik postupka: latvijski

Sud koji je uputio zahtjev

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija

Stranke glavnog postupka

Tužitelj u prvom stupnju, druga stranka u žalbenom postupku: SIA „CV-Online Latvia”

Tuženik u prvom stupnju, žalitelj: SIA „Melons”

Prethodna pitanja

1.    Treba li tuženikovu djelatnost koja se sastoji od preusmjeravanja krajnjeg korisnika s pomoću hiperpoveznice na tužiteljevu internetsku stranicu na kojoj se može pregledavati baza podataka koja sadržava oglase za posao, tumačiti na način da je obuhvaćena pojmom „ponovno korištenje” iz članka 7. stavka 2. točke (b) Direktive od 11. ožujka 1996.1 , konkretnije, ponovnim korištenjem baze podataka drugim oblicima prijenosa?

2.    Treba li informacije o metaoznakama koje se prikazuju u tuženikovu pretraživaču tumačiti na način da su obuhvaćene pojmom „izvlačenje” iz članka 7. stavka 2. točke (a) Direktive od 11. ožujka 1996., konkretnije, trajnim ili privremenim prijenosom cjelokupnog ili znatnog dijela sadržaja baze podataka na drugi medij bilo kojim sredstvima ili u bilo kojem obliku?

____________

1 Direktiva 96/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 1996. o pravnoj zaštiti baza podataka (SL 1996., L 77, str. 20.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 24., str. 36.)