Language of document :

2019 m. spalio 17 d. Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SIA „CV-Online Latvia“ / SIA „Melons“

(Byla C-762/19)

Proceso kalba: latvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė (kita apeliacinio proceso šalis): SIA „CV-Online Latvia“

Atsakovė (apeliantė): SIA „Melons“

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar atsakovės veiklą, t. y. hipersaito naudojimą tam, kad galutiniai vartotojai būtų nukreipti į ieškovės interneto svetainę, kur gali susipažinti su darbo skelbimų duomenų baze, reikia suprasti kaip patenkančią į „panaudojimo“ apibrėžtį, pateiktą 1996 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/9/EB1 dėl duomenų bazių teisinės apsaugos 7 straipsnio 2 dalies b punkte, t. y. kaip duomenų bazės panaudojimą kitu perdavimo būdu?

2.    Ar meta žymose esančią informaciją, kuri yra matoma atsakovės paieškos sistemoje, reikia suprasti kaip patenkančią į „perkėlimo“ apibrėžtį, pateiktą 1996 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/9/EB dėl duomenų bazių teisinės apsaugos 7 straipsnio 2 dalies a punkte, t. y. kaip nuolatinį arba laikiną visų bazės duomenų arba pakankamai didelės jų dalies perkėlimą į kitą laikmeną bet kokiomis priemonėmis ir bet kokia forma?

____________

1 1996 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/9/EB dėl duomenų bazių teisinės apsaugos (OL L 77, 1996, p. 20; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t., p. 459).