Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija (Letonia) la 17 octombrie 2019 – SIA „CV-Online Latvia”/SIA „Melons”

(Cauza C-762/19)

Limba de procedură: letona

Instanța de trimitere

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija

Părțile din procedura principală

Reclamantă în primă instanță și intimată: SIA „CV-Online Latvia”

Pârâtă în primă instanță și apelantă: SIA „Melons”

Întrebările preliminare

Activitatea pârâtei-apelante, care constă în redirecționarea utilizatorului final, prin intermediul unui hiperlink, către site ul internet al reclamantei-intimate, unde se poate consulta o bază de date cu anunțuri de angajare, trebuie interpretată în sensul că este inclusă în definiția noțiunii de „reutilizare” prevăzută la articolul 7 alineatul (2) litera (b) din Directiva 96/9/CE1 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date, mai exact în reutilizarea bazei de date prin altă modalitate de trimitere?

Informațiile conținute în metatagurile afișate în motorul de căutare al pârâtei apelante trebuie interpretate în sensul că sunt incluse în definiția noțiunii de „extragere” prevăzută la articolul 7 alineatul (2) litera (a) din Directiva 96/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date, mai exact în transferul permanent sau temporar al ansamblului sau al unei părți substanțiale din conținutul bazei de date pe un alt suport prin orice mijloc sau sub orice formă?

____________

1 Directiva 96/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date (JO 1996, L 77, p. 20. Ediţie specială, 13/vol. 17, p. 102).