Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija (Latvija) 17. oktobra 2019 – SIA „CV-Online Latvia“/SIA „Melons“

(Zadeva C-762/19)

Jezik postopka: latvijščina

Predložitveno sodišče

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka na prvi stopnji in nasprotna stranka v postopku s pritožbo: SIA „CV-Online Latvia“

Tožena stranka na prvi stopnji in pritožnica: SIA „Melons“

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba dejavnost tožene stranke, ki je v tem, da končnega uporabnika prek povezave preusmeri na spletno mesto tožeče stranke, kjer lahko vpogleda v bazo podatkov objavljenih prostih delovnih mest, razlagati tako, da spada pod opredelitev „ponovne uporabe“ iz člena 7(2)(b) Direktive o pravnem varstvu baz podatkov z dne 11. marca 19961 , in sicer pod ponovno uporabo baze podatkov z drugo obliko prenosa?

2.    Ali je treba informacijo, ki jo vsebujejo metaoznake in ki se prikaže v iskalniku tožene stranke, razlagati tako, da spada pod opredelitev „jemanje izvlečkov“ iz člena 7(2)(a) Direktive o pravnem varstvu baz podatkov z dne 11. marca 1996, in sicer pod stalni ali začasni prenos celotne vsebine baze podatkov ali njenega bistvenega dela na drug nosilec na kateri koli način in v kateri koli obliki?

____________

1 Direktiva 96/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 1996 o pravnem varstvu baz podatkov (UL 1996, L 77, str. 20).