Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunalul Ilfov (Ρουμανία) στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 – NL κατά Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(Υπόθεση C-679/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η ρουμανική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunalul Ilfov

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλών: NL

Εφεσίβλητη: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

Προδικαστικά ερωτήματα

1)    Έχει το άρθρο 9, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 1889/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα1 , την έννοια ότι αντιβαίνει σε αυτό κύρωση όπως η προβλεπόμενη στο άρθρο 653, στοιχείο i, του Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 (κυβερνητικού διατάγματος 707/2006), το οποίο ορίζει ότι τα ρευστά διαθέσιμα που δεν δηλώνονται εγγράφως στις τελωνειακές αρχές και υπερβαίνουν το όριο των 10 000 ευρώ κατάσχονται εξ ολοκλήρου και οριστικώς;

2)    Έχει το άρθρο 9, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 1889/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα, την έννοια ότι αντιβαίνει σε αυτό η επιβολή, από τα κράτη μέλη, κύρωσης λόγω παράβασης συνιστάμενης σε πλήρη κατάσχεση του μη δηλωθέντος ποσού, χωρίς προηγούμενο ή επακόλουθο έλεγχο της προέλευσης ή του προορισμού των ποσών και ανεξαρτήτως της προέλευσης ή του προορισμού τους;

____________

1 Κανονισμός (ΕΚ) 1889/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα (ΕΕ 2005, L 309, σ. 9).