Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunalul Ilfov (Rumeenia) 12. septembril 2019 – NL versus Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(kohtuasi C-679/19)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunalul Ilfov

Põhikohtuasja pooled

Apellant: NL

Vastustaja: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1889/2005 ühendusse1 sisse toodava või ühendusest välja viidava sularaha kontrollimise kohta artikli 9 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus niisugune karistus, nagu on nähtud ette valitsuse määruse nr 707/2006 (Hotărârea Guvernului nr. 707/2006) artikli 653 punktis i, milles on sätestatud, et sularaha summas üle 10 000 euro, mida ei deklareeritud kirjalikult tolliasutustele, konfiskeeritakse kogu summa ulatuses ja lõplikult?

2.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1889/2005 ühendusse sisse toodava või ühendusest välja viidava sularaha kontrollimise kohta artikli 9 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus see, kui liikmesriigid kohaldavad väärteokaristust, milleks on deklareerimata summa täielik konfiskeerimine, kontrollimata ei enne ega tagantjärele summade päritolu või otstarvet ning olenemata nende päritolust või otstarbest?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1889/2005, 26. oktoober 2005 , ühendusse sisse toodava või ühendusest välja viidava sularaha kontrollimise kohta (ELT 2005, L 309, lk 9).