Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. rujna 2019. uputio Tribunalul Ilfov (Rumunjska) – NL protiv Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(predmet C-679/19.)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunalul Ilfov

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: NL

Druga stranka u žalbenom postupku: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

Prethodna pitanja

Treba li članak 9. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 1889/2005 Europskog parlamenta i Vijeća o kontrolama gotovine koja se unosi u Zajednicu ili iznosi iz Zajednice 1 tumačiti na način da mu se protivi sankcija poput one predviđene člankom 653. točkom (i) Hotărâreje Guvernului nr. 707/2006 din 7 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României (Vladina odluka br. 707/2006 od 7. lipnja 2006. o donošenju uredbe o provedbi Carinskog zakonika Rumunjske), kojim je propisano da se gotovina koja nije prijavljena u pisanom obliku carinskim tijelima, koja prelazi ograničenje od 10 000 eura, oduzima u cijelosti i konačno?

Treba li članak 9. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 1889/2005 Europskog parlamenta i Vijeća o kontrolama gotovine koja se unosi u Zajednicu ili iznosi iz Zajednice tumačiti na način da mu se protivi to da država članica primijeni prekršajnu sankciju oduzimanja iznosa koji nije prijavljen u cijelosti a da se pritom ne provede prethodna ili naknadna provjera podrijetla i namjena iznosa te neovisno o njegovu podrijetlu i namjeni?

____________

1 Uredba (EZ) br. 1889/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o kontrolama gotovine koja se unosi u Zajednicu ili iznosi iz Zajednice (SL 2005., L 309, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 224.)