Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunalul Ilfov (România) la data de 12 septembrie 2019 – NL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(Cauza C-679/19)

Limba de procedură: română

Instanţa de trimitere

Tribunalul Ilfov

Părţile din acţiunea principală

Reclamant: NL

Pârâtă: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

Întrebările preliminare

Articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Comunitate1 trebuie interpretat în sensul că se opune unei sancțiuni precum cea prevăzută de articolul 653 litera (i) din H. G. nr. 707/2006 care prevede că numerarul nedeclarat în scris în fața autorităților vamale care depășește limita stabilită de 10 000 Euro se confiscă în întregime și cu titlu definitiv?

Articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Comunitate trebuie interpretat în sensul că se opune aplicării de către statele membre a unei sancțiuni contravenționale de confiscare în întregime a sumei nedeclarate, în absența unei verificări prealabile sau ulterioare privind proveniența sau destinația sumelor și independent de proveniența sau destinația acestora?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului european și al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Comunitate (JO 2005 L 309, p. 9, Ediţie specială 19/vol. 7, p. 238).