Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Ilfov (Romunija) 12. septembra 2019 – NL/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(Zadeva C-679/19)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Tribunalul Ilfov

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: NL

Nasprotna stranka: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 0039(1) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1889/2005 o kontroli gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje1 razlagati tako, da nasprotuje kazni, kakršna je določena v členu 653(i) Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 (uredba vlade št. 707/2006), ki določa, da se gotovina v znesku nad 10.000 EUR, ki ni bila pisno prijavljena carinskim organom, zaseže v celoti in dokončno?

2.    Ali je treba člen 9(1) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1889/2005 o kontroli gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje razlagati tako, da nasprotuje temu, da bi države članice uporabile kazen zasega neprijavljene gotovine v celoti, brez predhodnega ali naknadnega preverjanja izvora ali namena uporabe in ne glede na izvor in namen uporabe?

____________

1 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1889/2005 z dne 26. oktobra 2005 o kontroli gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje (UL 2005, L 309, str. 9).