Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) den 24. september 2019 – Novo Banco S.A.mod Junta de Andalucía

(Sag C-712/19)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Tribunal Supremo

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Novo Banco S.A.

Sagsøgt: Junta de Andalucía

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 49 TEUF, 56 TEUF og 63 TEUF, der sikrer henholdsvis etableringsfrihed, den frie udveksling af tjenesteydelser og den frie bevægelighed for kapital, fortolkes således, at de er til hinder navnlig for et fradragssystem som det, der gælder for IDECA som fastsat i artikel 6, stk. 7, nr. 2) og 3), i den andalusiske lov nr. 11/2010 af 3. december 2010 om skattemæssige foranstaltninger til nedbringelse af det offentlige underskud og bæredygtighed?

Skal afgifter på kundeindlån i kreditinstitutter i Andalusien (IDECA) kvalificeres som en indirekte afgift på trods af, at den efter artikel 6, stk. 2, i den nævnte andalusiske lov nr. 11/2010 er en direkte afgift, og i givet fald om dens eksistens og forfald er forenelige med momsen på baggrund af bestemmelserne i momsdirektivets artikel 401 og 135, stk. 1, litra d) 1 ?

____________

1     Rådets direktiv 2006/112/EF af 28.11.2006 om det fælles merværdiafgiftssystem

EUT 2006, L 347, s. 1.