Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Supremo (Ισπανία) στις 24 Σεπτεμβρίου 2019 – Novo Banco S.A. κατά Junta de Andalucía

(Υπόθεση C-712/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal Supremo

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσα: Novo Banco S.A.

Αναιρεσίβλητη: Junta de Andalucía

Προδικαστικά ερωτήματα

Πρέπει τα άρθρα 49, 56 και 63 ΣΛΕΕ, τα οποία εγγυώνται την ελευθερία εγκαταστάσεως, την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, αντιστοίχως, να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι αντιτίθενται, ειδικότερα, σε σύστημα εκπτώσεων όπως το προβλεπόμενο για τον IDECA στο άρθρο 6, παράγραφος 7, σημεία 2 και 3, του Ley 11/2010 (νόμου 11/2010) της Ανδαλουσίας, της 3ης Δεκεμβρίου, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad (περί φορολογικών μέτρων για τη μείωση των δημόσιου ελλείμματος και τη βιωσιμότητα);

Πρέπει ο IMPUESTO SOBRE LOS DEPÓSITOS DE CLIENTES EN LAS ENTIDADES DE CRÉDITO EN ANDALUCÍA (ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ) (IDECA) να χαρακτηριστεί ως έμμεσος φόρος, παρά τον χαρακτηρισμό του ως άμεσου φόρου από το προαναφερθέν άρθρο 6, παράγραφος 2, του Ley 11/2006 της Ανδαλουσίας και, σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, συμβιβάζεται με τον ΦΠΑ το γεγονός ότι ο φόρος αυτός υφίσταται και απαιτείται, υπό το φως των διατάξεων των άρθρων 401 και 135, παράγραφος 1, στοιχείο δ΄, της οδηγίας ΦΠΑ1 ;

____________

1     Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ηςΝοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

    ΕΕ 2006, L 347 ,σ. 1.