Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 24. septembril 2019 – Novo Banco S.A. versus Junta de Andalucía

(kohtuasi C-712/19)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Supremo

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: Novo Banco S.A.

Vastustaja: Junta de Andalucía

Eelotsuse küsimused

Määrata kindlaks, kas ELTL artikleid 49, 56 ja 63, mis tagavad vastavalt asutamisvabaduse, teenuste osutamise vabaduse ja kapitali vaba liikumise, tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus konkreetselt niisugune mahaarvamise süsteem, nagu on ette nähtud Andaluusia 3. detsembri 2010. aasta seaduse nr 11/2010 valitsemissektori eelarve puudujäägi vähendamise ja jätkusuutlikkuse maksumeetmete kohta artikli 6 lõike 7 punktides 2 ja 3 IDECA puhul.

Teha kindlaks, kas ANDALUUSIA KREDIIDIASUTUSTE KLIENDIHOIUSTE MAKS (IDECA) tuleks liigitada kaudseks maksuks, vaatamata sellele, et see on nimetatud Andaluusia seaduse nr 11/2010 artikli 6 lõikes 2 määratletud otsese maksuna, ja kas sel juhul on niisugune maks ja selle nõudmine kooskõlas käibemaksuga, arvestades käibemaksudirektiivi1 artiklit 401 ja artikli 135 lõike 1 punkti d.

____________

1 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1).