Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. rujna 2019. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – Novo Banco S.A. protiv Junta de Andalucía

(predmet C-712/19)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Supremo

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Novo Banco S.A.

Druga stranka u kasacijskom postupku: Junta de Andalucía

Prethodna pitanja

Treba li članke 49., 56. i 63. UFEU-a, kojima se redom jamči sloboda poslovnog nastana, sloboda pružanja usluga i slobodno kretanje kapitala, tumačiti na način da im se osobito protivi sustav odbitaka poput sustava predviđenog za porez na depozite iz članka 6. stavka 7. točaka 2. i 3. Leya andaluza 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad (Zakon autonomne zajednice Andaluzije 11/2010 od 3. prosinca 2010. o poreznim mjerama za smanjenje javnog deficita i za održivost)?

Treba li porez na depozite klijenata kreditnih institucija Andaluzije (porez na depozite) kvalificirati kao neizravan porez, neovisno o izravnoj prirodi koja mu je dodijeljena stavkom 2. navedenog članka 6. andaluzijskog Zakona 11/2010 i, ako je odgovor potvrdan, jesu li njegovo postojanje i obveznost u skladu s PDV-om, s obzirom na odredbe članka 401. i članka 135. stavka 1. točke (d) Direktive o PDV-u1 ?

____________

1     Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1. str. 120.)