Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 24 septembrie 2019 – Novo Banco S.A./Junta de Andalucía

(Cauza C-712/19)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Supremo

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Novo Banco S.A.

Pârâtă: Junta de Andalucía

Întrebările preliminare

Articolele 49, 56 și 63 TFUE, care garantează libertatea de stabilire, libera prestare a serviciilor și, respectiv, libera circulație a capitalurilor, trebuie interpretate în sensul că se opun în special unui sistem de deduceri precum cel prevăzut în privința IDECA la articolul 6 alineatul 7 punctele 2 și 3 din Legea andaluză 11/2010 din 3 decembrie 2010 privind măsurile fiscale pentru reducerea deficitului public și pentru sustenabilitate?

IMPOZITUL PE DEPOZITELE CLIENȚILOR LA INSTITUȚIILE DE CREDIT DIN ANDALUZIA (IDECA) trebuie calificat drept impozit indirect, în pofida naturii sale directe atribuite de articolul 6 alineatul 2 din Legea andaluză 11/2010, și, în acest caz, existența și perceperea sa este compatibilă cu TVA-ul, având în vedere dispozițiile articolului 401 și ale articolului 135 alineatul (1) litera (d) din Directiva TVA1 ?

____________

1     Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006, L 347, p. 1, Ediţie specială, 09/vol. 3, p. 7).