Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. listopada 2019. uputio Conseil d’État (Belgija) – T.H.C. protiv Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(predmet C-735/19)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d’État

Stranke glavnog postupka

Podnositelj zahtjeva: T.H.C.

Protivna stranka: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Prethodno pitanje

Treba li članak 46. Direktive 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite 1 (preinačena), prema kojem podnositelji zahtjeva moraju imati pravo na učinkoviti pravni lijek protiv odluka ‚donesen[ih] u vezi s njihovim zahtjevom za međunarodnu zaštitu’, i članak 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima tumačiti na način da im se protivi nacionalno postupovno pravilo, poput članka 39/57 stavka 1. drugog podstavka točke 3. druge rečenice Zakona od 15. prosinca 1980. o pristupu državnom području, boravku, nastanjenju i udaljavanju stranaca, člankom 57/6 stavkom 3. podstavkom 1. točkom 5. i člankom 57/6/2 stavkom 1. tog zakona, kojim je rok za podnošenje pravnog lijeka protiv odluke o nedopuštenosti naknadnog zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je podnio državljanin treće zemlje utvrđen na pet ‚kalendarskih’ dana od dostave upravne odluke, ako se ‚stranac u trenutku svojeg zahtjeva nalazi na određenoj adresi iz članaka 74/8 i 74/9 [istog zakona] ili je stavljen na raspolaganje vladi’?

____________

1 SL 2013., L 180, str. 60. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 12., str. 249.)