Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Court of Appeal in Northern Ireland (Ηνωμένο Βασίλειο) στις 2 Οκτωβρίου 2019 – TKF κατά Department of Justice for Northern Ireland

(Υπόθεση C-729/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Αιτούν δικαστήριο

Court of Appeal in Northern Ireland

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλών: TKF

Εφεσίβλητο: Department of Justice for Northern Ireland

Προδικαστικά ερωτήματα

i)    Έχει το άρθρο 75, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 4/20091 περί υποχρεώσεων διατροφής την έννοια ότι εφαρμόζεται μόνο σε «αποφάσεις» που εκδίδονται σε κράτη τα οποία ήταν κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τον χρόνο έκδοσης των αποφάσεων αυτών;

ii)    Λαμβανομένου υπόψη ότι η Πολωνία είναι σήμερα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεσμεύεται από το Πρωτόκολλο της Χάγης, μπορούν αποφάσεις περί διατροφής που εκδόθηκαν από δικαστήριο στην Πολωνία το 1999 και 2003, ήτοι πριν από την προσχώρηση της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να εγγραφούν για εκτέλεση σε άλλο κράτος μέλος της Ένωσης δυνάμει διατάξεως του κανονισμού 4/2009 (κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής) και, ιδίως:

α)    δυνάμει του άρθρου 75, παράγραφος 3, σε συνδυασμό με το άρθρο 56 του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής·

β)    δυνάμει του άρθρου 75, παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το τμήμα 2 του κεφαλαίου IV του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής·

γ)    δυνάμει του άρθρου 75, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, σε συνδυασμό με το τμήμα 3 του κεφαλαίου IV του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής·

δ)    δυνάμει οποιουδήποτε άλλου άρθρου του κανονισμού;

____________

1 Κανονισμός (ΕΚ) 4/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής (ΕΕ 2009, L 7, σ. 1).