Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Court of Appeal in Northern Ireland (Ühendkuningriik) 2. oktoobril 2019 – TKF versus Department of Justice for Northern Ireland

(kohtuasi C-729/19)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Court of Appeal in Northern Ireland

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: TKF

Vastustaja: Department of Justice for Northern Ireland

Eelotsuse küsimused

Kas ülalpidamist käsitleva määruse nr 4/20091 artikli 75 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et see kohaldub üksnes „kohtuotsustele“, mis tehti riikides, mis olid nende kohtuotsuste tegemise ajal Euroopa Liidu liikmesriigid?

Arvestades, et Poola on nüüd Euroopa Liidu liikmesriik, kelle suhtes Haagi protokoll on siduv, siis kas Poola kohtus aastatel 1999 ja 2003 (teisisõnu enne seda, kui Poolast sai Euroopa Liidu liikmesriik) tehtud elatise väljamõistmise otsuseid saab nüüd registreerida ja täita mõnes muus ELi liikmesriigis määruse nr 4/2009 (ülalpidamist käsitlev määrus) ükskõik millise sätte alusel, eelkõige:

(a)    ülalpidamist käsitleva määruse artikli 75 lõike 3 ja artikli 56 alusel;

(b)    ülalpidamist käsitleva määruse artikli 75 lõike 2 ja IV peatüki 2. jao alusel;

(c)    ülalpidamist käsitleva määruse artikli 75 lõike 2 punkti a ja IV peatüki 3. jao alusel;

(d)    määruse mõne muu artikli alusel?

____________

1 Nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 4/2009 kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes (ELT 2009, L 7, lk 1).