Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Court of Appeal in Northern Ireland (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 2.10.2019 – TKF v. Department of Justice for Northern Ireland

(asia C-729/19)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Court of Appeal in Northern Ireland

Pääasian asianosaiset

Valittaja: TKF

Vastapuoli: Department of Justice for Northern Ireland

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko elatusapuasetuksen (EY) N:o 4/20091 75 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että sitä sovelletaan ainoastaan ”päätöksiin”, jotka on annettu valtioissa, jotka olivat Euroopan unionin jäsenvaltioita kyseisten päätösten tekohetkellä?

Kun otetaan huomioon, että Puola on nykyään Euroopan unionin jäsenvaltio, jota Haagin pöytäkirja sitoo, voidaanko Puolassa vuosina 1999 ja 2003 eli ennen kuin Puolasta tuli Euroopan unionin jäsenvaltio tehtyjä elatusapupäätöksiä nyt rekisteröidä ja panna täytäntöön toisessa unionin jäsenvaltiossa asetuksen (EY) N:o 4/2009 (elatusapuasetus) minkä tahansa osan nojalla ja erityisesti

a)    elatusapuasetuksen 75 artiklan 3 kohdan ja 56 artiklan nojalla;

b)    elatusapuasetuksen 75 artiklan 2 kohdan ja IV luvun 2 jakson nojalla;

c)    elatusapuasetuksen 75 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja IV luvun 3 jakson nojalla;

d)    asetuksen minkä tahansa muun artiklan nojalla?

____________

1 Toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa 18.12.2008 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 4/2009 (EUVL 2009, L 7, s. 1).