Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. listopada 2019. uputio Court of Appeal in Northern Ireland (Ujedinjena Kraljevina) – TKF protiv Department of Justice for Northern Ireland

(predmet C-729/19)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Court of Appeal in Northern Ireland

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: TKF

Tuženik: Department of Justice for Northern Ireland

Prethodna pitanja

i.    Treba li članak 75. stavak 2. Uredbe o uzdržavanju (EZ) br. 4/20091 tumačiti na način da se primjenjuje samo na „odluke” donesene u državama koje su u trenutku njihova donošenja bile države članice Europske unije?

ii.    Uzimajući u obzir činjenicu da je Poljska danas država članica Europske unije koju obvezuje Haški protokol, mogu li se odluke o uzdržavanju, koje je 1999. i 2003., odnosno prije nego što je Poljska postala država članica Europske unije, donio sud u toj državi članici, sada registrirati i izvršiti u drugoj državi članici Europske unije u skladu s bilo kojim dijelom Uredbe (EZ) br. 4/2009 (Uredbe o uzdržavanju), a posebno:

(a)    člankom 75. stavkom 3. i člankom 56. Uredbe o uzdržavanju;

(b)    člankom 75. stavkom 2. i odjeljkom 2. poglavlja IV. Uredbe o uzdržavanju;

(c)    člankom 75. stavkom 2. točkom (a) i odjeljkom 3. poglavlja IV. Uredbe o uzdržavanju;

(d)    bilo kojom drugom odredbom Uredbe?

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja (SL 2009., L 7, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 5., str. 138. i ispravak SL 2013., L 281, str. 29.)