Language of document :

A Court of Appeal in Northern Ireland (Egyesült Királyság) által 2019. október 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – TKF kontra Department of Justice for Northern Ireland

(C-729/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Court of Appeal in Northern Ireland

Az alapeljárás felei

Felperes: TKF

Alperes: Department of Justice for Northern Ireland

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

[i]    Úgy kell-e értelmezni a tartásról szóló 4/2009/EK rendelet1 75. cikkének (2) bekezdését, hogy az kizárólag azokra a „határozatokra” alkalmazandó, amelyeket a határozatok meghozatalakor uniós tagsággal rendelkező államokban hoztak meg?

[ii]    Tekintettel arra, hogy Lengyelország jelenleg a hágai jegyzőkönyv hatálya alá tartozó, európai uniós tagállam, valamely lengyel bíróság által 1999 és 2003 között, vagyis Lengyelország európai uniós csatlakozása előtt hozott, tartásról szóló határozatok jelenleg nyilvántartásba vehetők-e és végrehajthatók-e valamely más uniós tagállamban a 4/2009/EK rendelet (a tartásról szóló rendelet) valamely része alapján, és különösen:

a)    a tartásról szóló rendelet 75. cikkének (3) bekezdése, valamint 56. cikke alapján;

b)    a tartásról szóló rendelet 75. cikkének (2) bekezdése, valamint IV. fejezetének 2. szakasza alapján;

c)    a tartásról szóló rendelet 75. cikke (2) bekezdésének a) pontja, valamint IV. fejezetének 3. szakasza alapján;

d)    a rendelet bármely más cikke alapján?

____________

1 A tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2008. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet (HL 2009. L 7., 1. o.)