Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Court of Appeal in Northern Ireland (Regatul Unit) la 2 octombrie 2019 – TKF/Department of Justice for Northern Ireland

(Cauza C-729/19)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Court of Appeal in Northern Ireland

Părțile din procedura principală

Reclamant: TKF

Pârât: Department of Justice for Northern Ireland

Întrebările preliminare

[i]    Articolul 75 alineatul (2) din Regulamentul CE 4/20091 privind obligațiile de întreținere trebuie interpretat în sensul că se aplică doar „hotărârilor” care au fost pronunțate în state care erau state membre ale Uniunii la momentul pronunțării acestora?

[ii]    Având în vedere că Polonia este acum un stat membru al Uniunii Europene care are obligații în temeiul Protocolului de la Haga, hotărârile în materie de întreținere pronunțate de o instanță din Polonia în 1999 și în 2003, altfel spus înainte ca Polonia să devină stat membru al Uniunii Europene, pot fi înregistrate și executate în prezent într-un alt stat membru al Uniunii în temeiul oricărei părți a Regulamentului CE 04/2009 (Regulamentul privind obligațiile de întreținere) și în special:

(a)    în temeiul articolului 75 alineatul (3) și al articolului 56 din Regulamentul privind obligațiile de întreținere;

(b)    în temeiul articolului 75 alineatul (2) și al secțiunii 2 din capitolul IV din Regulamentul privind obligațiile de întreținere;

(c)    în temeiul articolului 75 alineatul (2) litera (a) și al secțiunii 3 din capitolul IV din Regulamentul privind obligațiile de întreținere;

(d)    în temeiul oricăror alte articole din regulament?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere (JO 2009, L 7, p. 1).