Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal in Northern Ireland (Združeno kraljestvo) 2. oktobra 2019 – TKF/Department of Justice for Northern Ireland

(Zadeva C-729/19)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Court of Appeal in Northern Ireland

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: TKF

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Department of Justice for Northern Ireland

Vprašanji za predhodno odločanje

[i]    Ali je treba člen 75(2) Uredbe o preživninah (ES) št. 4/20091 razlagati tako, da se uporablja zgolj za „sodne odločbe“, izdane v državah, ki so bile države članice Unije v času, ko so bile izdane te sodne odločbe?

[ii]    Ali je mogoče – ker je Poljska zdaj država članica Evropske unije, ki jo zavezuje Haaški protokol – sodne odločbe o preživninskih zadevah, ki jih je izdalo sodišče na Poljskem v letih 1999 in 2003, torej preden je Poljska postala država članica Evropske unije, zdaj registrirati in izvršiti v drugi državi članici Unije v skladu s katerim koli delom Uredbe (ES) št. 4/2009 (Uredba o preživninah), in sicer zlasti:

(a)    v skladu s členom 75(3) in členom 56 Uredbe o preživninah;

(b)    v skladu s členom 75(2) in oddelkom 2 poglavja IV Uredbe o preživninah;

(c)    v skladu s členom 75(2) in oddelkom 3 poglavja IV Uredbe o preživninah;

(d)    v skladu s katerimi koli drugimi členi Uredbe?

____________

1 Uredba Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah (UL 2009, L 7, str. 1).