Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené království) dne 2. října 2019 – Beverly Hills Teddy Bear Company v. PMS International Group

(Věc C-728/19)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court of Justice (Chancery Division)

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Beverly Hills Teddy Bear Company

Žalovaná: PMS International Group

Předběžné otázky

Je pro vznik ochrany nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství dle článku 11 nařízení Rady (ES) č. 6/20021 ze dne 12. prosince 2001 (dále jen „nařízení“) na základě toho, že je tento (průmyslový) vzor zpřístupněn veřejnosti ve smyslu čl. 11 odst. 1, nezbytné, aby k události zpřístupnění ve smyslu čl. 11 odst. 2 došlo na území Společenství, nebo postačí, aby se tak stalo, ať již kdekoli, takovým způsobem, že během obvyklých obchodních činností mohla tato událost vejít ve známost v odborných kruzích činných v rámci Společenství a specializovaných v daném oboru [za předpokladu, že daný (průmyslový) vzor nebyl sdělen pod podmínkou utajení ve smyslu poslední věty čl. 11 odst. 2]?

Je dnem rozhodným pro posouzení novosti (průmyslového) vzoru, pro nějž je požadována ochrana nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství, ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení den, kdy ochrana dotčeného (průmyslového) vzoru jako nezapsaného (průmyslového) vzoru Společenství vznikla v souladu s článkem 11 nařízení, nebo den, kdy rozhodná událost zpřístupnění tohoto (průmyslového) vzoru ve smyslu čl. 7 odst. 1 nařízení mohla vejít ve známost v odborných kruzích činných v rámci Společenství a specializovaných v daném oboru během obvyklých obchodních činností [za předpokladu, že daný (průmyslový) vzor nebyl sdělen pod podmínkou utajení ve smyslu poslední věty čl. 7 odst. 1], nebo jiný den, a pokud ano, tak který?

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství (Úř. věst. 2002, L 3, s. 1; Zvl. vyd. 13/27, s. 142).