Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το High Court of Justice (Chancery Division) (Ηνωμένο Βασίλειο) στις 2 Οκτωβρίου 2019 – Beverly Hills Teddy Bear Company κατά PMS International Group

(Υπόθεση C-728/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Αιτούν δικαστήριο

High Court of Justice (Chancery Division)

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγουσα: Beverly Hills Teddy Bear Company

Εναγομένη: PMS International Group

Προδικαστικά ερωτήματα

1)    Προκειμένου να παρασχεθεί προστασία μη καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος δυνάμει του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΚ) 6/20021 του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2001 (στο εξής: κανονισμός), για σχέδιο ή υπόδειγμα το οποίο διατέθηκε στο κοινό κατά την έννοια του άρθρου 11, παράγραφος 1, πρέπει το γεγονός της γνωστοποιήσεως, κατά την έννοια του άρθρου 11, παράγραφος 2, να έχει λάβει χώρα εντός των γεωγραφικών ορίων της Κοινότητας ή αρκεί το γεγονός αυτό, οπουδήποτε και αν έλαβε χώρα, να ήταν τέτοιο ώστε, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, να μπορούσε ευλόγως να καταστεί γνωστό στους ειδικευμένους κύκλους του συγκεκριμένου κλάδου που δραστηριοποιούνται εντός της Κοινότητας (εφόσον υποτεθεί ότι το σχέδιο ή υπόδειγμα δεν γνωστοποιήθηκε εμπιστευτικά κατά την έννοια της τελευταίας περιόδου του άρθρου 11, παράγραφος 2);

2)    Η κρίσιμη ημερομηνία για την εκτίμηση του νεωτερισμού του σχεδίου ή υποδείγματος για το οποίο επιδιώκεται η προστασία του μη καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισμού, είναι η ημερομηνία κατά την οποία γεννάται η προστασία του μη καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού, ή μήπως η ημερομηνία κατά την οποία το εν λόγω γεγονός γνωστοποιήσεως του σχεδίου ή υποδείγματος κατά την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 1, του κανονισμού, θα μπορούσε ευλόγως να καταστεί γνωστό, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, στους ειδικευμένους κύκλους του συγκεκριμένου κλάδου που δραστηριοποιούνται εντός της Κοινότητας (εφόσον υποτεθεί ότι το σχέδιο ή υπόδειγμα δεν γνωστοποιήθηκε εμπιστευτικά κατά την έννοια της τελευταίας περιόδου του άρθρου 7, παράγραφος 1), ή ενδεχομένως κάποια τρίτη ημερομηνία, και, στην τελευταία περίπτωση, ποια είναι η ημερομηνία αυτή;

____________

1 Κανονισμός (ΕΚ) 6/2002 του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2001, για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα (ΕΕ 2002, L 3, σ. 1)