Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice (Chancery Division) (Ühendkuningriik) 2. oktoobril 2019 – Beverly Hills Teddy Bear Company versus PMS International Group

(kohtuasi C-728/19)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court of Justice (Chancery Division)

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Beverly Hills Teddy Bear Company

Kostja: PMS International Group

Eelotsuse küsimused

1.    Kas selleks, et nõukogu 12. detsembri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 6/20021 (edaspidi „määrus“) […] [artikli] 11 kohaselt tekiks ühenduse registreerimata disainilahenduse kaitse […] disainilahenduse artikli 11 lõike 1 tähenduses avalikkusele kättesaadavaks tegemise kaudu, peab artikli 11 lõike 2 tähenduses avalikustamise sündmus toimuma ühenduse geograafilistes piirides või piisab, kui ühenduses tegutsevad asjaomase sektori ringkonnad pidid sündmuse toimumise kohast olenemata olema tavapärase majandustegevuse käigus saanud sellest mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt teada (eeldusel, et disainilahendust ei avalikustatud […] [artikli] 11 lõike 2 viimase lause tähenduses konfidentsiaalselt)?

2.    Kas ühenduse registreerimata disainilahenduse kaitse taotlemisel tuleb disainilahenduse uudsust määruse […] [artikli] 5 lõike 1 punkti a tähenduses hinnata selle kuupäeva seisuga, mil ühenduse registreerimata disainilahenduse kaitse määruse […] [artikli] 11 alusel tekkis, või teise võimalusena selle kuupäeva seisuga, mil asjakohane disainilahenduse avalikustamise sündmus määruse […] [artikli] 7 lõike 1 tähenduses pidi ühenduses tegutsevatele asjaomase sektori ringkondadele tavapärase majandustegevuse käigus mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt teatavaks saama (eeldusel, et disainilahendust ei avalikustatud […] [artikli] 7 lõike 1 viimase lause tähenduses konfidentsiaalselt), või kolmanda võimalusena mingi muu kuupäeva – ja kui, siis millise – seisuga?

____________

1 Nõukogu 12. detsembri 2001. aasta määrus (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta (EÜT 2002, L 3, lk 1; ELT eriväljaanne 13/27, lk 142).