Language of document :

A High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) által 2019. október 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Beverly Hills Teddy Bear Company kontra PMS International Group

(C-728/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice

Az alapeljárás felei

Felperes: Beverly Hills Teddy Bear Company

Alperes: PMS International Group

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.    Ahhoz, hogy egy közösségi formatervezési minta a 2001. december 12-i 6/2002/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet)1 11. cikke alapján lajstromozás nélkül is oltalomban részesülhessen a formatervezési mintának a 11. cikk (1) bekezdése értelmében vett nyilvánosságra jutása révén, a 11. cikk (2) bekezdése értelmében vett hozzáférhetővé válás eseményének a Közösség földrajzi határain belül kell-e megtörténnie, vagy elegendő, ha ezen eseményre, bárhol is történt, oly módon került sor, hogy az a rendes üzletvitel során észszerűen juthatott az érintett ágazatban a Közösségben működő szakmai körök tudomására (feltételezve, hogy a formatervezési mintát nem titoktartási kötelezettség terhe mellett mutatták be a 11. cikk (2) bekezdése utolsó mondatának értelmében véve)?

2.    Azon formatervezési minta újdonságának értékelése szempontjából, amelyre lajstromozás nélküli mintaoltalmat igényelnek, azt a napot kell-e alapul venni a rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja alkalmazásában, amelyen a közösségi formatervezési minta lajstromozás nélkül részesült oltalomban a rendelet 11. cikke alapján, vagy azt a napot, amelyen a formatervezési minta hozzáférhetővé válásának a rendelet 7. cikkének (1) bekezdése értelmében vett releváns eseménye a rendes üzletvitel során észszerűen juthatott az érintett ágazaton belül a Közösségben működő szakmai körök tudomására (feltételezve, hogy hogy a formatervezési mintát nem titoktartási kötelezettség terhe mellett mutatták be a 7. cikk (1) bekezdése utolsó mondatának értelmében véve), vagy valamely másik napot, és ha igen, melyiket?

____________

1 A közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12-i 6/2002/EK tanácsi rendelet (HL 2002. L 3., 1. o.)