Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court of Justice (Chancery Division) (Regatul Unit) la 2 octombrie 2019 – Beverly Hills Teddy Bear Company/PMS International Group

(Cauza C-728/19)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court of Justice (Chancery Division)

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Beverly Hills Teddy Bear Company

Pârâtă: PMS International Group

Întrebările preliminare

Pentru ca protecția unui desen sau model industrial comunitar neînregistrat să intervină în temeiul articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 6/20021 al Consiliului din 12 decembrie 2001 (denumit în continuare „regulamentul”) prin divulgarea către public a desenului sau modelului industrial, în sensul articolului 11 alineatul (1), este necesar ca o acțiune de divulgare, în sensul articolului 11 alineatul (2), să aibă loc în limitele geografice ale Comunității sau este suficient ca acțiunea respectivă, indiferent de locul unde s-a produs, să fi fost de asemenea natură încât, în cursul normal al afacerilor, se poate presupune că ar fi devenit cunoscută grupurilor specializate din sectorul în cauză care funcționează în Comunitate [presupunând că desenul sau modelul industrial nu a fost divulgat în condiții de confidențialitate, în sensul ultimei teze a articolului 11 alineatul (2)]?

Data la care se apreciază noutatea unui desen sau model industrial pentru care se solicită protecția desenului sau modelului industrial comunitar neînregistrat, în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din regulament, este data la care a intervenit protecția desenului sau modelului industrial comunitar neînregistrat potrivit articolului 11 din regulament sau data la care acțiunea relevantă de divulgare a desenului sau modelului industrial, în sensul articolului 7 alineatul (1) din regulament, ar fi putut deveni cunoscută, în cursul normal al afacerilor, grupurilor specializate din sectorul în cauză care funcționează în Comunitate [presupunând că acest desen sau model industrial nu a fost divulgat în condiții de confidențialitate, în sensul ultimei teze a articolului 7 alineatul (1)] sau o altă dată, iar în această din urmă ipoteză, care este data respectivă?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare (JO 2002, L 3, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 33, p. 70).