Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Watford Employment Tribunal (Regatul Unit) la 19 septembrie 2019 – B/Yodel Delivery Network Ltd

(Cauza C-692/19)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Watford Employment Tribunal

Părțile din procedura principală

Reclamant: B

Pârâtă: Yodel Delivery Network Ltd

Întrebările preliminare

Directiva 2003/88/CE1 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru se opune unor dispoziții din dreptul național care impun unei persoane să se angajeze că efectuează sau că prestează toate activitățile sau serviciile la care este obligată, „în mod personal” pentru a intra în domeniul de aplicare al directivei?

În special:-

2.1.    Faptul că o persoană are dreptul să apeleze la subcontractanți sau „înlocuitori” pentru a efectua, în tot sau în parte, munca sau serviciile la care este obligată înseamnă că ea nu trebuie considerată un lucrător în sensul Directivei 2003/88/CE fie:-

2.1.1.        cu caracter absolut (dreptul de subcontractare fiind incompatibil cu calitatea de lucrător); fie

2.1.2.        numai pentru o perioadă de timp în care exercită un asemenea drept de subcontractare (astfel încât trebuie să fie considerată un lucrător în ceea ce privește perioadele de timp în care a prestat efectiv munca sau serviciile)?

2.2.    Este relevant pentru recunoașterea calității de lucrător în sensul Directivei 2003/88/CE faptul că reclamantul nu a utilizat efectiv dreptul de a subcontracta sau de a apela la un înlocuitor, în timp ce alte persoane angajate în condiții în esență identice au procedat astfel?

2.3.    Este relevant pentru recunoașterea calității de lucrător în sensul Directivei 2003/88/CE faptul că alte entități, inclusiv societățile cu răspundere limitată și societățile în nume colectiv cu răspundere limitată, au contractat în condiții în esență identice cu cele ale reclamantului în cauză?

Este relevant pentru recunoașterea calității de lucrător în sensul Directivei 2003/88/CE faptul că presupusul angajator nu este obligat să ofere lucrări reclamantului respectiv, altfel spus acestea sunt oferite „atunci când este necesar”; și/sau că reclamantul în cauză nu este obligat să le accepte, altfel spus „curierul deține întotdeauna dreptul absolut de a nu accepta o lucrare oferită”?

Este relevant pentru recunoașterea calității de lucrător în sensul Directivei 2003/88/CE faptul că reclamantul nu este obligat să lucreze exclusiv pentru presupusul angajator, ci poate să presteze concomitent servicii similare pentru orice terț, inclusiv pentru concurenții direcți ai presupusului angajator?

Este relevant pentru recunoașterea calității de lucrător în sensul Directivei 2003/88/CE faptul că reclamantul în cauză nu și-a exercitat efectiv dreptul de a presta servicii similare pentru terți, în timp ce alte persoane angajate în condiții în esență identice au procedat astfel?

În sensul articolului 2 alineatul (1) din Directiva 2003/88/CE, cum trebuie calculat timpul de lucru al unui lucrător în situația în care reclamantul nu este obligat să lucreze potrivit unui orar fix, ci este liber să își stabilească propriul timp de lucru în cadrul anumitor parametri, de exemplu între orele 7.30-21.00? În special, cum trebuie calculat timpul de lucru atunci când:

6.1.    persoana nu este obligată să lucreze exclusiv pentru presupusul angajator în decursul acestor ore și/sau anumite activități efectuate în decursul acestor ore (de exemplu conducerea unui autovehicul) pot fi utile atât pentru presupusul angajator, cât și pentru un terț;

6.2.    lucrătorului i se acordă multă libertate de acțiune în ceea ce privește modalitatea de efectuare a muncii, astfel încât el își poate adapta timpul de lucru potrivit interesului propriu, iar nu exclusiv în funcție de interesul presupusului angajator.

____________

1     Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru (JO 2003, L 299, p. 9, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 3)