Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Madrid (Hispaania) 26. septembril 2019 – ZA jt versus Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA

(kohtuasi C-716/19)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Madrid

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: ZA, AZ, BX, CV, DU, ET

Kostja: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA

Eelotsuse küsimused

1.    Kas määrust (EÜ) nr 1/20031 silmas pidades võib asuda seisukohale, et faktilistel asjaoludel, mida on uuritud ja mis on tõendatuks tunnistatud Eurooa Liidu liikmesriigi riikliku konkurentsiasutuse tehtud otsuses – kui see ametiasutus toimib vastavalt ELTL artiklitele 101 ja 102 nimetatud määruse alusel talle määratud ülesannetes ja vastavalt teatisele komisjoni ja ELi liikmesriikide kohtute vahel tehtava koostöö kohta ning komisjoni 27. aprilli 2004. aasta teatisele koostöö kohta konkurentsiasutuste võrgustikus (2004/C 101/03) –, mida hiljem kinnitab kõrgem kohus ja mis jõustub lõplikult, on samade faktiliste asjaoludega seotud hilisemates kohtuasjades teise kohtu poolt õigusemõistmiseks täieliku tõendi tõendusväärtus ja tingimuste või piirangute seadmise mõju?

2.    Kas juhul, kui riigi konkurentsiasutus teeb otsuse selle üle, et seoses kokkulepete võrgustikuga on toime pandud õigusrikkumine, peab ta eeldama, et see otsus kehtib sisuliselt kõigi kokkulepete suhtes, mis moodustavad selle võrgustiku, kui õigusrikkumise toimepanija ei ole tõendanud vastupidist? See tähendab, kas otsused, mis tehakse kokkulepete võrgustiku kohta, pööravad tõendamiskoormise ümber?

____________

1 Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1/2003 asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT 2003, L 1, lk 1; ELT eriväljaanne 08/02, lk 205).