Language of document :

A Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Madrid (Spanyolország) által 2019. szeptember 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ZA és társai kontra Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA

(C-716/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Madrid

Az alapeljárás felei

Felperesek: ZA, AZ, BX, CV, DU, ET

Alperes: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az 1/2003/EK rendelet1 tükrében lehet-e úgy tekinteni, hogy az Unió valamely tagállamának nemzeti versenyhatósága által hozott határozatban vizsgált és megállapított tényállás – amikor e hatóság az EUMSZ 101. és EUMSZ 102. cikk alapján, az e rendelet által, és a Bizottság és az EU-tagállamok bíróságai közötti együttműködésről szóló közlemény, valamint a versenyhatóságok hálózatán belüli együttműködésről szóló, 2004. április 27-i bizottsági közlemény (HL 2004. C 101., 43. o.) által ráruházott feladatkörben jár el –, amely határozatot később a felsőbb szintű bíróság helybenhagyja, és az jogerőre emelkedik, az ugyanezen tényállással összefüggő ügyekben később eljáró más bíróságok ítéletének meghozatala során teljes bizonyító erővel rendelkezik, és kötelező erővel vagy az előzetes döntéshozatal erejével bír?

Abban az esetben, ha a nemzeti versenyhatóság megállapítja megállapodások hálózatával kapcsolatos jogsértés fennállását, mindaddig, amíg a jogsértő ennek ellenkezőjét nem bizonyítja, azt kell-e feltételezni, hogy a határozat tartalma a hálózatot alkotó valamennyi megállapodást érinti? Vagyis a megállapodások hálózatával kapcsolatban hozott határozatok megfordítják a bizonyítási terhet?

____________

1 A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL 2003. L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.).