Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Madrid (Spania) la 26 septembrie 2019 – ZA și alții/Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA

(Cauza C-716/19)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Madrid

Părțile din procedura principală

Reclamanți: ZA, AZ, BX, CV, DU, ET

Pârâtă: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA

Întrebările preliminare

1)    Se poate considera, în lumina Regulamentului (CE) nr. 1/20031 , că faptele cercetate și declarate dovedite printr-o decizie adoptată de o autoritate națională de concurență a unui stat membru al UE – atunci când această autoritate acționează în conformitate cu articolele 101 și 102 TFUE în cadrul atribuțiilor care îi sunt conferite în temeiul regulamentului menționat, și al Comunicării Comisiei privind cooperarea dintre Comisie și instanțele statelor membre ale Uniunii Europene, precum și al Comunicării Comisiei privind cooperarea în cadrul rețelei autorităților de concurență (2004/C 101/03) din 27.4.2004 – și care ulterior este confirmată de instanța superioară și rămâne definitivă, au o valoare probatorie deplină și produc un efect determinant sau prejudiciabil în procedura efectuată de către o altă instanță în cauze ulterioare care vizează fapte identice?

2)    În cazul în care organul național de concurență se pronunță cu privire la existența unei încălcări în legătură cu o rețea de acorduri, trebuie să se presupună, în lipsa probei contrare din partea autorului încălcării, că toate acordurile care alcătuiesc această rețea sunt vizate de conținutul deciziei? Cu alte cuvinte, deciziile adoptate în legătură cu rețelele de acorduri generează o răsturnare a sarcinii probei?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO 2003, L 1, p.1, Ediție specială 08/vol. 1, p. 167).