Language of document :

2019. október 4-én benyújtott kereset – Holland Királyság kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Parlament

(C-733/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Holland Királyság (képviselők: M. Bulterman, M. Noort és P. Huurnink)

Alperesek: az Európai Unió Tanácsa, Európai Parlament

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság

semmisítse meg

a megtámadott rendelet1 V. melléklete D. részének az elektromos vonóháló használatának tilalmára vonatkozó 1. pontját,

a megtámadott rendelet V. melléklete D. részének 2. pontját annyiban, amennyiben az átmeneti időszakot és azt a feltételt állapítja meg, hogy a merevítőrudas vonóhálót használó flotta tagállamonként legfeljebb 5%-a halászik elektromos vonóháló segítségével (a 2. pont a) alpontja), és

a megtámadott rendelet V. melléklete D. részének 3., 4. és 5. pontját;

másodlagosan, amennyiben a Bíróság az V. melléklet D. részét nem semmisítheti meg a kért részében, semmisítse meg az V. melléklet D. részének egészét, valamint a megtámadott rendelet 7. cikke (1) bekezdésének az V. melléklet D. részére hivatkozó b) pontjában foglalt „amely […] alkalmazható” tagmondatot,

harmadlagosan, amennyiben a Bíróság a megtámadott rendelet részleges megsemmisítése iránti elsődleges, illetve másodlagos kérelmet elfogadhatatlannak nyilvánítja, teljes egészében semmisítse meg a rendelet, és

az Európai Parlamentet és az Európai Unió Tanácsát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

1.    Az EUMSZ 11. cikkel, az EUMSZ 191. cikk (3) bekezdésével, a közös halászati politikáról szóló alaprendelet2 2. cikkével, 3. cikkének c), h) és i) pontjával, valamint 6. cikkének (2) bekezdésével, illetve a megtámadott rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett EUSZ 3. cikk (3) bekezdésének megsértése, mivel a Parlament és a Tanács a megtámadott rendeletben az elektromos vonóháló használatának tilalmát és az átmeneti időszakot nem a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények alapján állapította meg.

2.    Az EUMSZ 11. cikkel, az EUMSZ 173. cikk (1) és (3) bekezdésével, a közös halászati politikáról szóló alaprendelet 2. cikkével, 3. cikkének h) pontjával, valamint 6. cikkének (2) bekezdésével, illetve a megtámadott rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett EUSZ 3. cikk (3) bekezdésének megsértése, mivel a Parlament és a Tanács a megtámadott rendeletben az elektromos vonóháló használatának tilalmát és az átmeneti időszakot az innováció és a technológiai fejlesztés előmozdítására vonatkozó kötelezettségét megsértve állapította meg.

3.    Az EUMSZ 11. cikkel, az EUMSZ 191. cikk (2) bekezdésének első albekezdésével, a közös halászati politikáról szóló alaprendelet 2. cikkének (2) bekezdésével, 3. cikkének h) pontjával, illetve a megtámadott rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett EUSZ 3. cikk (3) bekezdésének megsértése, mivel a Parlamentnek és a Tanácsnak a megtámadott rendeletben az elektromos vonóháló használatának tilalmát és az átmeneti időszakot az elővigyázatosság elve alapján kellett volna megállapítania.

____________

1     A halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelméről, az 1967/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet, továbbá az 1380/2013/EU, az (EU) 2016/1139, az (EU) 2018/973, az (EU) 2019/472 és az (EU) 2019/1022 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 894/97/EK, a 850/98/EK, a 2549/2000/EK, a 254/2002/EK, a 812/2004/EK és a 2187/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1241 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2019. L 198., 105. o.; helyesbítés: HL 2019. L 231., 31. o.).

2     A közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 354., 22. o.).