Language of document :

Usnesení Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 24. září 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Specializiran nakazatelen sad - Bulharsko) – trestní řízení proti QR

(Věc C-467/19 PPU)1

„Řízení o předběžné otázce – Naléhavé řízení o předběžné otázce – Justiční spolupráce v trestních věcech – Směrnice (EU) 2016/343 – Článek 7 odst. 4 – Posílení některých aspektů presumpce neviny a práva být přítomen při trestním řízení před soudem – Právo nevypovídat a právo neobviňovat sám sebe – Dohoda uzavřená mezi státním zástupcem a pachatelem trestného činu – Schválení takové dohody soudcem – Podmínka – Souhlas ostatních obviněných – Listina základních práv Evropské unie – Nepoužitelnost“

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Specializiran nakazatelen sad

Účastník původního trestního řízení

QR

za účasti: Specializirana prokuratura, YM, ZK, HD

Výrok

Článek 7 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem, musí být vykládán v tom smyslu, že neupravuje otázku, zda v případě takové dohody o vině a trestu, o jakou jde ve věci v původním řízení, uzavřené mezi osobou obviněnou z údajné účasti na zločinecké skupině a státním zástupcem, může či nesmí být její schválení soudcem podmíněno tím, že ostatní osoby obviněné z účasti na této zločinecké skupině udělí souhlas s uzavřením této dohody.

____________

1 Úř. věst. C 280, 19.8.2019.