Language of document :

Rješenje Suda (drugo vijeće) od 24. rujna 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Spetsializiran nakazatelen sad - Bugarska) – kazneni postupak protiv QR

(predmet C-467/19 PPU)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Hitni prethodni postupak – Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima – Direktiva (EU) 2016/343 – Članak 7. stavak 4. – Jačanje određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku – Pravo braniti se šutnjom i pravo osobe da samu sebe ne izloži kaznenom progonu – Sporazum sklopljen između tužiteljstva i počinitelja kaznenog djela – Sudsko odobrenje takvog sporazuma – Uvjet – Suglasnost ostalih okrivljenika – Povelja Europske unije o temeljnim pravima – Neprimjenjivost)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Spetsializiran nakazatelen sad

Stranke glavnog postupka

QR

uz sudjelovanje: Spetsializirana prokuratura, YM, ZK, HD

Izreka

Članak 7. stavak 4. Direktive (EU) 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku treba tumačiti na način da ne uređuje pitanje može li sudsko odobrenje sporazuma o kazni poput onoga o kojem je riječ u glavnom postupku, sklopljenog između okrivljenika, zbog njegove navodne pripadnosti zločinačkom udruženju, i državnog odvjetnika, biti uvjetovano time da drugi okrivljenici koje se kazneno progoni zbog njihove pripadnosti tom zločinačkom udruženju daju svoju suglasnost za sklapanje tog sporazuma.

____________

1 SL C 280, 19. 8. 2019.