Language of document :

2019 m. rugsėjo 24 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) nutartis (Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš QR

(Byla C-467/19 PPU)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra – Teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose – Direktyva (ES) 2016/343 – 7 straipsnio 4 dalis – Tam tikrų nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme aspektų užtikrinimas – Teisė tylėti ir teisė neduoti parodymų prieš save – Prokuroro ir nusikalstamą veiką padariusio asmens susitarimas – Teismo atliekamas tokio susitarimo patvirtinimas – Sąlyga – Kitų kaltinamųjų sutikimas – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – Netaikymas)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Spetsializiran nakazatelen sad

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

QR

dalyvaujant: Spetsializirana prokuratūra, YM, ZK, HD

Rezoliucinė dalis

2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/343 dėl tam tikrų nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme aspektų užtikrinimo 7 straipsnio 4 dalis turi būti aiškinama taip, kad joje nereglamentuojamas klausimas, ar galima nustatyti sąlygą, kad teismas patvirtina susitarimą dėl sulygtos bausmės taikymo, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kurį sudarė priklausymu nusikalstamai grupei kaltinamas asmuo ir prokuroras, tik tuo atveju, jei kiti asmenys, kaltinami priklausymu šiai nusikalstamai grupei, sutinka, kad toks susitarimas būtų sudarytas.

____________

1 OL C 280, 2019 8 19.