Language of document :

Presuda Suda (drugo vijeće) od 9. listopada 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Kammergericht Berlin - Njemačka) – Izvršenje europskog uhidbenog naloga izdanog protiv osobe NJ

(predmet C-489/19 PPU)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Hitni prethodni postupak – Policijska i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima – Europski uhidbeni nalog – Okvirna oduka 2002/584/PUP – Članak 1. stavak 1. – Pojam ‚europski uhidbeni nalog’ – Minimalni zahtjevi o kojima ovisi valjanost – Članak 6. stavak 1. – Pojam ‚pravosudno tijelo izdavanja’ – Europski uhidbeni nalog koji je izdalo državno odvjetništvo države članice – Status – Podređenost tijelu izvršne vlasti – Ovlast ministra pravosuđa da daje pojedinačne naputke – Sudsko potvrđivanje europskog uhidbenog naloga prije njegova slanja)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Kammergericht Berlin

Stranke glavnog postupka

NJ

uz sudjelovanje: Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Izreka

Pojam „europski uhidbeni nalog” iz članka 1. stavka 1. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica, kako je izmijenjena Okvirnom odlukom Vijeća 2009/299/PUP od 26. veljače 2009., treba tumačiti na način da su njime obuhvaćeni europski uhidbeni nalozi koje su izdala državna odvjetništva države članice, neovisno o tome što su ona u okviru tog izdavanja izložena riziku izravne ili neizravne podređenosti pojedinačnim nalozima ili naputcima izvršne vlasti, poput ministra pravosuđa, ako te europske uhidbene naloge, kako bi ih ta državna odvjetništva mogla poslati, nužno mora potvrditi sud koji, s obzirom na to da ima pristup čitavom spisu kaznenog postupka u kojemu se nalaze i eventualni pojedinačni nalozi i naputci izvršne vlasti, provodi neovisan i objektivan nadzor ispunjenosti pretpostavki za izdavanje i proporcionalnosti tih uhidbenih naloga donošenjem autonomne odluke kojom se tim nalozima daje njihov konačan oblik.

____________

1 SL C 280, 19. 8. 2019.