Language of document :

Rješenje Suda (deseto vijeće) od 1. listopada 2019. – Andrew Clarke protiv Europske komisije

(predmet C-284/19 P)1

(Žalba – Članak 181. Poslovnika Suda – Tužba za poništenje – Tužba zbog propusta – Komisijino odbijanje pokretanja postupka zbog povrede obveze na temelju članka 258. UFEU-a protiv države članice)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Andrew Clarke (zastupnik: E. Lock, Solicitor)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Izreka

Žalba se odbije kao očito neosnovana.

Andrew Clarke snosi vlastite troškove.

____________

1     SL C 213, 24. 6. 2019.