Language of document :

2019 m. spalio 1 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Andrew Clarke / Europos Komisija

(Byla C-284/19 P)1

(Apeliacinis skundas – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 181 straipsnis – Ieškinys dėl panaikinimo – Ieškinys dėl neveikimo – Europos Komisijos atsisakymas pagal SESV 258 straipsnį pradėti prieš valstybę narę procedūrą dėl įsipareigojimų neįvykdymo)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantas: Andrew Clarke, atstovaujamas solisitoriaus E. Lock

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Rezoliucinė dalis

1.    Atmesti apeliacinį skundą kaip akivaizdžiai nepagrįstą.

2.    Andrew Clarke padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 213, 2019 6 24.