Language of document :

Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 1 oktober 2019 – Andrew Clarke / Europese Commissie

(Zaak C-284/19 P)1

(Hogere voorziening – Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Beroep tot nietigverklaring – Beroep wegens nalaten – Weigering van de Europese Commissie om tegen een lidstaat een niet-nakomingsprocedure in te leiden krachtens artikel 258 VWEU)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirant: Andrew Clarke (vertegenwoordiger: E. Lock, Solicitor)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie

Dictum

De hogere voorziening wordt afgewezen wegens kennelijke ongegrondheid.

Andrew Clarke draagt zijn eigen kosten.

____________

1 PB C 213 van 24.6.2019.