Language of document :

Ordonanța Curții (Camera a zecea) din 1 octombrie 2019 – Andrew Clarke/Comisia Europeană

(Cauza C-284/19 P)1

(Recurs – Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții – Acțiune în anulare – Acțiune în constatarea abținerii de a acționa – Refuz al Comisiei Europene de a iniția o procedură în constatarea neîndeplinirii obligațiilor în temeiul articolului 258 TFUE împotriva unui stat membru)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurent: Andrew Clarke (reprezentant: E. Lock, Solicitor)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Dispozitivul

Respinge recursul ca vădit nefondat.

Domnul Andrew Clarke suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1     JO C 213, 24.6.2019.